‘פטירת הרב מרדכי שרעבי – מעלת הצדקה’

באחד הימים הגיע אל הרב מרדכי שרעבי יהודי החולה במחלה קשה. פנה היהודי אל הרב עם צילומי הבדיקות ואמר: “כבוד הרב, אני חולה במחלה קשה, אנא ברכני לרפואה שלמה, בעוד שבוע אני אמור לעבור ניתוח, ראה נא את הצילומים, בבקשה תתפלל עליי”.

לקח הרב את הצילומים לידיו, התבונן בהם ואמר: “תפריש שתיים עשרה אלף לירות לצדקה ולא תצטרך לעבור ניתוח”.

כתב היהודי המחאה בסך שתיים עשרה אלף לירות ונתן לרב. “חלק את הכסף לעניים ותלמידי חכמים” אמר.

ברכו הרב ברפואה שלמה והיהודי הלך לדרכו.
לאחר שבוע עבר היהודי צילומים נוספים לפני הניתוח המיועד לו. כשהגיעו הצילומים לידי הרופאים הם נדהמו מהתוצאות. “אנו לא מבינים מה אירע, אין לך צורך לעבור ניתוח, המחלה שלך נעלמה כלא הייתה”

למחרת נסע היהודי אל הרב מרדכי שרעבי כדי להודות לו. נכנס היהודי אל הקודש פנימה, סיפר לו את שקרה והודה לו.

שמח הרב מאד ואמר: “אני לא הצלתי אותך, אתה הוא זה שהצלת את עצמך. המרת את מחיר התרופות שהיית צריך להוציא עקב הניתוח בצדקה לעניים. הבן ידידי, עלות התרופות והתשלומים לרופאים היו אמורים לעלות לך שתיים עשרה אלף לירות, אתה המרת את הצער ואת הכאב שלך, את התרופות וביקורי הרופאים באותו סכום שהבאת לצדקה…”

אמרו חז”ל: “תפילה, תשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה”.

אדם עומל רוב יומו כדי להביא את פרנסתו, טורח ומזיע כדי להחיות את נפשו. בסוף החודש פונה אליו הבורא ואומר לו: “תן לי מעשר ממשכורתך”.
“אבל טרחתי כל-כך הרבה, השקעתי מזמני, הזעתי, מדוע אני צריך לתת מכספי לאחר?”

משיב לו הבורא: “אתה צודק, עמלת רבות החודש, נתת את ‘הדם’ שלך, אך זכור, אני הוא הנותן לך בסוף החודש את הפרנסה, אני זה השולח לך לקוחות לחנות, אתה בעצם לוקח ממני ונותן לאחר…
דע לך! יש בתוך הבקשה שלי את ההצלה שלך…
כשאתה נותן לאחר ‘מהדם’ שלך, אני לוקח את ‘הדם’ הזה ומוחק איתו את הגזירות הנמצאות מעל ראשך”.

תרומה בהיפוך אותיות היא תמורה, כשאדם נותן תרומה הוא בעצם נותן תמורה בעד נפשו, הוא מציל את עצמו מכל מיני גזירות שחלילה יכולות להגיע אליו.

זכור! הכל מגיע לך מהבורא יתברך. ברצונו נתן לך וברצונו נטל ממך. היה חכם, תן לו משלו, אתה אף פעם לא תוכל לדעת איך המטבע הקטן שנתת לעני פעל בשבילך בשמים.

פתח את ידך לאחר, התרומה שתתן יכולה להמיר לברכה את הקללה שעליך.

יום טוב ובשורות טובות
לגאולת והצלחת עם ישראל. אמן!

עד כאן.
יום טוב ומבורך.
לעילוי נשמת סבא רבי יעקב זקמו ע”ה שהיום יום פטירתו.