תחום העסקה עבר שינויים מרחיקי לכת במהלך שלושת העשורים האחרונים, מהעסקה על פי חוזה קיבוצי אשר הקשה מאוד על מעסיקים לפטר עובדים, עברו מרבית החברות במשק (להוציא אלו אשר עדיין מתנהלות תחת עבודה מאורגנת, כאלה ששייכות למדינה בצורה מסוימת) לעבוד עם חוזי העסקה אישיים.

הרעיון של חוזה העסקה אישי הוא שלכל עובד יש חוזה משלו, בהתאם ליכולות שלו, בהתאם למה שהוא יכול לספק למקום העבודה וכן בהתאם לדרישות שהוא מציב ומקום העבודה מוכן לקבל ביום קבלתו לעבודה. חשוב לומר שעם זאת שזה מוגדר חוזה עבודה אישי, הרי שבחברות רבות מדובר על חוזה סטנדרטי דומה שכל העובדים מקבלים, ההבדל בא לידי ביטוי בכך שאין קשר בין מצבו של עובד אחד למצבו של עובד שני. כלומר, אם במסגרת הסכם קיבוצי, מעסיק שהיה רוצה לפטר עובד, היה יכול למצוא את עצמו מתמודד עם שביתה של כל העובדים בטענה שאסור לו לפטר את אותו עובד, הרי שבמקרה של חוזה עבודה אישי שנערך על ידי עורך דין בתחום הרלוונטי, הוא לא יכול למצוא את עצמו במצב כזה מאחר ואין קשר בין העובדים השונים מבחינת החוזה שלהם.

מה כולל חוזה העסקה אישי

באופן כללי, אפשר לחלק חוזה כזה ל-3 חלקים. חלק אחד מתייחס לתנאים כלליים, חלק אחר מתייחס לזכויות של המעסיק וחובות העובד, וחלק שלישי, מתייחס לזכויות העובד ולחובת המעסיק.

תנאים כלליים – הכוונה מתי מתחילים בביצוע החוזה, מה התנאים לסיומו, אלו סנקציות יוטלו על מי שלא יעמוד בו, מי עומד מאחוריו, דברים בסיסיים שאמורים לבסס את הקשר בין השניים.

זכויות מעסיק וחובת העובד – כאן מדובר על סוג והיקף העבודה שהעובד אמור לספק, שמירה על סודיות, מינימום תקופת עבודה (בדרך כלל חצי שנה), חוסר יכולת להתחרות (במידה והמעסיק מחליט לפטר את העובד הוא לא יכול לעבוד בחברות מסוימות ולקחת איתו את הידע שרכש בחברה), אין מתן זכות לעבוד במקביל בעבודה אחרת, תנאים להפרת החוזה מצד המעסיק, כלומר באילו תנאים המעסיק רשאי להפר את החוזה ללא פיצוי או חובה כלפי העובד.

זכויות העובד וחובת המעסיק – סעיפים שקשורים לזכויות העובד יתייחסו לזכויות סוציאליות, זכויות שכר, ימי חופשה, היקף עבודה, הגדרות ברורות של סוג העבודה שעל העובד לבצע, זכות להתפטר על פי הודעה מראש וסעיפים אחרים שאמורים להגדיר את הקשר בין השניים ואמורים להטיב את תנאיו של העובד במקום העבודה.

מלבד ההבדל שבין חוזה קיבוצי לחוזה העסקה אישי, הרי שקיימים עוד שני סוגים של חוזי עבודה. חוזה עבודה מוגבל, חוזה כזה מתייחס לתקופת עבודה מוגדרת או למשימה מוגדרת. אלו חוזים בתנאים אחרים מעצם העובדה שמדובר על התקשרות שונה בין המעסיק לעובד ולכן גם הזכויות הסוציאליות של העובד וכן השכר שלו, יהיו מן הסתם שונים מאשר בחוזה עבודה רגיל.