נוהל גילוי מרצון נקבע על ידי רשות המיסים בישראל במטרה לעודד נישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים רלוונטיים לתקן את דיווחיהם לאחר שעברו עבירות על חוקי המיסים. באמצעות הנוהל מנסה רשות המיסים להגדיל את דיווחי נתוני האמת, ולשם כך היא מתחייבת שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שעומד בתנאים מסוימים. הנוהל חל על עבירות מס ספציפיות כגון פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס ערך מוסף (מע”מ), חוק מס קנייה, פקודת המכס, חוק מיסי מכס ובלו וכל הוראה לעניין מס בחוק או על פיו.

הדבר החשוב למימוש הנוהל הוא עמידה בתנאים שנקבעו על ידי רשות המיסים. תנאים אלו מוכיחים שלא כל אדם שעבר עבירות מס רשאי ליהנות מהפריבילגיה ולא לעמוד להליך פלילי. ראשית, רשות המיסים מחייבת את ביצוע הגילוי מרצון באופן כן ובתום לב. הרשות דורשת כי במועד הפניה לגילוי מרצון לא תיערך אף חקירה או בדיקה בעניינו של המבקש, לרבות לגבי בני הזוג וחברות שבשליטתם. שנית, רשות המיסים רשאית לא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם קיים מידע הקשור לבקשה.

מהם מקרים חריגים להפעלת הנוהל?

התנאים שנקבעו על ידי רשות המיסים מתייחסים לכל אזרחי ישראל ולבעלי תפקידים בתאגידים שעברו עבירות על חוקי המיסים. מצד שני, התנאים האמורים לעיל יכולים לכאורה למנוע את מימוש התהליך עבור האזרחים. רק במקרים חריגים מאשרת רשות המיסים את הנוהל וזאת אם קיימות נסיבות יוצאות דופן. הנסיבות עשויות להיות מחלה קשה, מוות במשפחה וכן הלאה.

בירור לגבי מקרים חריגים להפעלת נוהל גילוי מרצון ניתן לבצע מול אנשי מקצוע. עורכי דין, רואי חשבון ושורה ארוכה של בעלי תפקידים יכולים לעזור ללקוחות המעוניינים לברר האם הם זכאים להפעיל את הנוהל. הדבר החשוב הוא לבדוק מראש את התנאים ולהימנע ממצב של עוגמת נפש. לנוהל יש יתרונות רבים אך הוא כפוף ישירות למגבלות המוטלות על ידי רשות המיסים ומשרד האוצר.

מתי נחוץ לבצע את הנוהל?

ההחלטה על מימוש הזכויות במסגרת נוהל גילוי מרצון נמצאת בידו של האזרח. נחוץ לבצע את הנוהל בכל מקרה שבו מעוניינים לתקן דיווחים שגויים ולדווח נתוני אמת. הנוהל יכול למנוע העמדה לדין פלילי והוא מציע יתרונות רבים. גילוי מרצון הוא למעשה נוהל הפועל לטובת כל הגורמים המעורבים. מצד אחד הוא מעודד את הנישומים להעביר דיווחי אמת למס הכנסה ולמשרד האוצר, אך מצד שני הוא מאפשר לגורמים המוסמכים לגבות תשלומים ולהשלים פערי דיווח.

לסיכום, גילוי מרצון הוא בהחלט נוהל חיוני ובעל משמעויות רבות עבור נישומים פרטיים, אנשי עסקים, חברות ותאגידים. הנוהל מוגבל בזמן ולכן כדאי לממש אותו מוקדם ככל האפשר ויחד עם אנשי מקצוע. רצוי לבדוק את תנאי הפעלת הנוהל ולברר את השלכותיו.