מי לא עובר בחייו את צמתי הדרכים השונות, בהן עלינו לקחת הלוואה לצרכים שונים ומשתנים. לרוב, הגוף המלווה יהיה הבנק. להלן מספר טיפים אודות מה כדאי לדעת בטרם תיקחו הלוואה.

  1. התכוננו כראוי לפגישתכם עם פקיד הבנק. בבוא הפקיד להעניק לכם הלוואה, הוא יעריך את מידת סיכון של אי החזרת ההלוואה. לצורף כך, יעריך הבנק את כושר ההחזר. פרמטר זה משוקלל באמצעות מספר גורמים, כדוגמת: מספר שנות החזר ההלוואה, גובה ההלוואה, יתרת חובות שוטפים והלוואות נוספות של הלקוח, שיעור המימון המבוקש, הכנסות עתידיות וגובה המשכורת. בהתאם לכושר ההחזר המחושב, יקבע הבנק את רמת הסיכון של אותו לקוח. בכפוף לרמת סיכון זו, ייקבע המרווח אותו יידרש הלקוח לשלם. רמת סיכון גבוהה יותר תוביל לשיעור ריבית גבוה יותר. בכדי לשכנע את פקיד הבנק שביכולתכם להחזיר את ההלוואה ברמת סיכון נמוכה, עליכם להיות מוכנים. בררו אילו מסמכים עליכם להביא עמכם, וודאו את התיעוד הכספי אותו יש להציג בבנק טרם לקיחת ההלוואה, הכינו ניירות של הכנסות עתידיות (בונוסים בעבודה, ירושה, קרנות השתלמות וכו’). הכינו שיעורי בית אודות סוגים שונים של הלוואות, הצמדות וריביות; וכן ערכו סקר שוק על מנת לבדוק מהו סוג ההלוואה המתאים לכם ביותר. היו מוכנים לשאלות שתישאלו על-ידי נציג הבנק, אודות מטרת ההלוואה וכו’.
  2. חשוב שתותירו רושם חיובי אצל נציג הבנק; הגיעו בלבוש הולם ונהלו עימו שיחה עניינית ורצינית, שהרי אין טעם להציג בפניו מידע לא מדויק, שאותו לא תוכלו “לכסות” בעתיד. באם ההלוואה היא למטרות עסקיות, תוכלו להציג מסמכים פיננסיים וניירות המאשרים כי מדובר בעסק יציב ורווחי, שלו היכולת המלאה להשיב את ההלוואה במלואה (דוחות כספיים, המלצות לקוחות, תכנית עסקית). באם מדובר בהלוואה עבור אדם פרטי, יש להציג בפני הפקיד מסמכים כספיים המאשרים שאכן ישנה היכולת החזר מלאה של ההלוואה (תכניות חיסכון, תלושי משכורת ועוד).
  3. בטחונות וערבויות – בבואכם לקחת הלוואה מהבנק, תידרשו בדרך כלל להציג בטחונות כספיים (נכסים נוספים, קופות גמל, חשבונות בנק נוספים, תכניות חיסכון וכו’). יתר על כן, יהיה עליכם להציג חתימת ערבים להלוואה המדוברת. ההלוואה הנוחה ביותר עבורכם תהיה כזו עבורה לבנק לא יהיה סיכון גבוה להלוות לכם את הכספים, היות שיהיו ברשותו נכסים בני-מימוש ניתנים לשעבוד.
  4. עמלות – בררו אילו עמלות דורש מכם הבנק. באפשרותכם להוריד את מחיר חלק מהעמלות (עמלות ביול, עמלת פתיחת תיק וכו’). בנוסף, ראוי לסקור את מכלול העמלות שתצטרכו לשלם במשך תקופת ההלוואה (עמלה על אי-הודעה על סילוק מוקדם, עמלת גוביינא, עמלת פירעון מוקדם וכו’); כדאי להיות עם האצבע על הדופק לגבי מימוש עמלות אלו.
  5. מידת גמישות החזר ההלוואה – כדאי להעדיף הלוואה המעניקה גמישות במה שקשור לתנאי ההחזר שלה. הלוואה כזו תאפשר לכם לבצע שינויים במהלך תקופת החזר ההלוואה, כדוגמת – הרעה בלתי צפויה או שיפור בלתי צפוי במצבכם הכלכלי, מה שעשוי להקשות או להקל עליכם לעמוד בתשלומים החודשיים. יש לוודא כי תנאי ההלוואה גמישים מספיק עבורכם, כך שתוכלו לבצע את השינויים המתאימים.