על פי ההלכה היהודית, יציאת שבת (או מוצאי שבת), היא הזמן בין צאת שבת ובין עלות השחר ביום ראשון. צאת שבת נחשבת לפרק זמן מיוחד בו מרבים בבקשות ובתפילות, וקיימים אפילו קטעי זמר ושירה מיוחדים לצאת שבת. מזמורים אלו מאפשרים למתפלל לבקש הצלחה בעניינים רבים כגון בריאות, שלום, פרנסה ועוד. בנוסף, יש כאלו שלוקחים חלק בטקס “מלווה מלכה”, בו מלווים את שבת המלכה בצאתה, בשירים וארוחה.

יציאת שבת וצאת הכוכבים

עוד על פי ההלכה נאמר שיציאת השבת היא כאשר מגיע הלילה, בצאת הכוכבים. בעניין זה יש לציין שקיימים שלושה מנהגים נפוצים:

  • המנהג הנפוץ ביותר הוא מנהג שמונה עשר הדקות שלאחר השקיעה. מנהג זה נוסד על פי שיטת הגר”א, על פי מנהג הגאונים. ישנן וריאציות שונות למנהג זה, והן נעות בין 13 וחצי ל- 36 דקות.
  • על פי שיטת רבנו תם מדובר על 72 דקות לאחר השקיעה. המחמירים לשיטה זו מחכים גם 90 דקות, ולעתים אפילו 120 דקות!
  • יציאת שבת על פי שיטה נוספת היא 40 דקות שלאחר השקיעה. זהו מנהג בני ברק בהתאם לחזון איש, המבוסס על הזמן שבו נצפים הכוכבים בפועל – בין 30-40 דקות לאחר השקיעה.
  • על פי דין תוספת השבת, נכתב בשולחן ערוך שאין לבצע מלאכה עד שיופיעו בשמיים שלושה כוכבים קטנים הסמוכים זה לזה. לכן, נהוג להמתין 40 דקות לאחר השקיעה. הנוהגים על פי חזון איש ימתינו 45 דקות, ואלו הנוהגים על פי רבנו תם ורבי יוסף קארו יחכו גם 72 דקות לאחר השקיעה.

נהלי צאת שבת בתרבות הישראלית

גם עבור מי שאינו דתי, השבת היא גלגל ההצלה לאחר שבוע קשה. המדינה כולה נכנסת למצב מנוחה; האימונים בצה”ל מושבתים, התחבורה הציבורית לא פועלת, והרבה ממקומות הבילוי סגורים. עם יציאת שבת חוזרת התחבורה הציבורית לפעולה, ונפתחים בתי עסק מחדש למספר שעות. אותו הדבר נכון גם לגבי הפגנות כאלו ואחרות שלרוב מתקיימות במוצאי שבת, מתוך המחשבה על כך שאנשים יהיו זמינים יותר לאחר יום מנוחה.