על-פי חוק רישוי עסקים משנת 1968 חלק מהעסקים בישראל זקוקים לרישיון כדי לפעול באופן חוקי. תחומי הפעילות שבהם עסקים זקוקים לרישיון השתנו עם השנים, כשמצד אחד ישנה המחויבות של המדינה לדאוג לשלום האזרחים ולהבטיח שהפעילות העסקית בכל הענפים לא תסכן אותם או תפגע בבריאותם, ומצד שני ישנו הרצון לקיים פעילות יצרנית ולאפשר חופש רב ככל האפשר לעסקים.

מדוע חשוב להכיר את צו רישוי עסקים העדכני?

צו רישוי עסקים עדכני הוא המסמך שבו מפורטים כל הקטגוריות של העסקים שמחויבות ברישיון. בנוסף תמצאו ברשימה זו את גורמי הרישוי הרלוונטיים עבור כל עסק. באופן כללי הגורמים שבוחנים את הבקשות לרישיון עסק הם משרד הבריאות, משרד החקלאות, המשרד לאיכות הסביבה, משטרת ישראל ומשרד הכלכלה.

בתי מטבחיים למשל זקוקים לאישור של משרד הבריאות לנוכח רגישות המוצרים המופקים בהם, לאישור של המשרד להגנת הסביבה שכן הם עלולים לזהם את הסביבה ולאישור של משרד החקלאות. בתי קפה ומסעדות שמוגשים בהם משקאות אלכוהוליים מחויבים באישור ממשטרת ישראל וממשרד הבריאות.

בנוסף נבחנת כל בקשה לרישיון עסק על-ידי הרשות המקומית שבשטחה פועל העסק ובחלק מהמקרים נדרש גם אישור של הרשות הארצית לכבאות והצלה.

לכמה זמן תקף רישיון עסק?

רישיון עסק תקף לפרק זמן של שנה עד 10 שנים, בהתאם לתחום הפעילות של העסק. עוד כדאי לדעת שבמקרים מסוימים ניתן לעסק רישיון זמני עד להשלמת כל הבדיקות הנדרשות על-מנת לוודא שהעסק עומד בכל הדרישות של כל גורמי הרישוי.

איך להיערך כדי לקבל רישיון תוך פרק זמן קצר במיוחד?

יזם שמבקש להקים עסק חדש שמחויב בקבלת רישיון בהתאם לצו רישוי עסקים עדכני יכול לפנות לרשות המקומית שבשטחה פועל העסק ולהגיש בקשה למידע מקדמי.

המידע המקדמי כולל למעשה פירוט של גורמי הרישוי וכן רשימה מפורטת של כל הדרישות שלהם. בדרך זו יכול בעל העסק לדעת מראש מה מצופה ממנו ולתכנן את העסק בהתאם. עוד כדאי לדעת שבמקרים שבהם הבקשה לרישיון עסק נענית בשלילה ניתן להגיש ערעור, וזאת כמובן לאחר שתוקנו הליקויים שהובילו לאי מתן הרישיון מלכתחילה.