כל עסק זקוק להון על מנת לקיים את פעילותו השוטפת. למעשה, עסקים מתקיימים מהכנסותיהם של לקוחות ומקיימים את המשך פעילויותיהם מקהל הלקוחות הקבוע. יחד עם זאת, ישנם שני מקרים עיקריים בהם עסק אינו יכול לגייס את כל הכנסותיו מהלקוחות: אלו הן התקופה שבתחילת חייו של העסק והתקופה בה העסק כבר קיים תקופה מסוימת ובעליו מעוניינים להרחיבו. במקרים אלו בעלי העסקים אינם יכולים להיעזר בלקוחותיהם.

לקוחות מגיעים לעסק בעקבות שיווק ואילו שיווק מתבצע באמצעות אנשי שיווק להם הוקצה תקציב שיווקי מיוחד. תקציב זה אינו קיים בקופת העסק בתחילת דרכו. במקרה השני העסק כבר מתקיים תקופה מסוימת באמצעות תקציב כלשהו המאפשר לו להמשיך לקיים את פעילותו. יחד עם זאת, התקציב אינו מאפשר את הגדלת ההשקעה בשיווק או חדירה לשווקים חדשים. למקרים אלו מעמידה המדינה קרן מיוחדת המאפשרת לעסקים להתפתח באמצעותה.

 

חשיבות הקמת עסקים בעבור המדינה

המדינה הינה בעלת אינטרס לסייע לעסקים קטנים: עסקים קטנים זקוקים לעובדים ובכך יש להם כוח להגביר את אחוז המועסקים בשוק. לפיכך תומכת המדינה בהקמה של עסקים בתחומים שונים כאשר עסקים אלו עומדים בקריטריונים המתאימים. לשם תמיכה בעסקים המתאימים הקימה המדינה את הקרן להלוואות מדינה. קרן זו פעילה באמצעות ארבעה בנקים המעמידים הלוואות בתנאים משתלמים במיוחד לעסקים הזכאים.

 

ההלוואות ניתנות במספר מסלולים:

הלוואות למימון הון חוזר

הלוואות למימון הון חוזר במקרים בהם עסק סובל מנזק תזרימי. פעמים רבות עסקים קטנים ובינוניים נמצאים בקשיים כלכליים בשל לקוחות שאינם משלמים בזמן או תקריות אחרות כגון עיכובים בירוקרטיים בתשלומים כאשר מנהל העסק אינו יכול לעשות דבר לבד להמתין לקבלת התשלום. מאידך, על העסק להמשיך להתקיים ויש לו צורך בתקציבים נוספים. למקרים אלו מעמידה הקרן להלוואות מדינה אפשרות מימון אשר תסייע לעבור את התקופה הבעייתית מבחינה תזרימית.

הלוואות במסלול השקעות

מסלול השקעות הינו מסלול המיועד לעסקים הנמצאים בתחילת דרכם ומעוניינים להרחיב את פעילותם. ישנם לא מעט עסקים כיום אשר מקיימים פעילות עסקית בהיקף מסוים אולם אינם בעלי התקציב הנדרש להגביר את הפעילות. על מנת להבטיח את ההתרחבות באופן בטוח ונוח לחברה – מעמידה הקרן להלוואות מדינה מסלול השקעות ייחודי המאפשר קבלת הלוואות למימון ההרחבה של עסק קיים.

מסלול לעסקים בהקמה

מסלול לעסקים בהקמה כשמו כן הוא – מסלול ייעודי אשר מטרתו הישירה הינה הלוואת סיוע לעסקים הנמצאים בתחילת דרכם וזקוקים להון ראשוני שיאפשר להם את המשך הפעילות כעסק עצמאי.

מסלול עד 100 אלף ש”ח

מסלול נוסף הוא מסלול של עד 100 אלף ₪ המאפשר לקבל הלוואה מהירה למטרת השקעה, הון חוזר או הקמת עסק בתנאים מיוחדים לעסקים נבחרים העומדים בתנאים המתאימים לקבלת ההלוואה.

הסכום המקסימלי של ההלוואה יעמוד על 500,000 ₪ לעסקים חדשים או עבור עסקים בעלי מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪. ההלוואה תקפה למשך חמש שנים ומתוכן שישה חודשי גרייס וכן 54 תשלומי החזר.