מדובר בתכנית רפורמה חינוכית שיישומה החל בהדרגתיות בחינוך בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים, החל מ-2008. מטרות הרפורמה העיקריות:

  • שיפור מעמדם ושכרם של עובדי ההוראה
  • טיוב סביבות עבודה ומרחבי למידה של מורים ותלמידים
  • הוספת שעות לימוד עבור קידום אוכלוסיות תלמידים חלשות, יחד עם פיתוח מקצועי רציף בקרב קבוצות סגל הוראה כחלק מתכנית קורסים והשתלמויות במסגרת אופק חדש

אופק חדש הובילה שיפור הישגים בבתי הספר, תוך שהשעות הממוקדות בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים נתפסות כמאפיין חיובי למדי של תכנית הרפורמה. השינויים האורגאניים, הסוציאליים והטכנולוגיים שבמסגרתה, תורמים לצמיחה אישית ולהתחדשות מקצועית של עובדי ההוראה, בעוד אמצעי חיוני העומד בבסיס תהליך זה, הוא עידוד עובדי הוראה לעבור קורסים והשתלמויות במסגרת אופק חדש.

אופק חדש – התפתחות מקצועית

התפתחותם המקצועית של מורים ועובדי הוראה מוצאת ביטוי באמצעות קורסים והשתלמויות במסגרת אופק חדש, המוכרים לצרכי גמול. מגוון נושאי ההשתלמויות הוא נרחב למדי – החל מפיתוח מקצועי עבור מורים חדשים בתום תקופת התמחות, עד קורסי זיהוי וטיפול במקרים של לקויות למידה, תוך הפניית תלמידים להליך בדיקת הפרעות קשה וריכוז, באמצעות מבחן רלבנטי למקרה: דידקטי, פסיכו-דידקטי, מוסקו, טובה ומבחנים נוספים.

הקורסים מיועדים להתפתחות אישית ומקצועית של עובדי הוראה בשלבי הקריירה השונים שלהם, החל מימי ההתמחות ועד שלבים מתקדמים של דרגות הוראה גבוהות, זאת בהתאמה אל מול התפתחותם במסגרת התפקיד.

חלק מאפיקי ההתפתחות המקצועית כוללים קורסים והשתלמויות במסגרת אופק חדש, המעודדים פיתוח של יזמות חינוכית ככלי עבור ייעול והשבחה של עבודת המורים. השתלמויות אחרות מיועדות להעניק מענה לצרכים משתנים וכן לקשיים העולים כחלק מעבודתה של המערכת הדינאמית.

ההשתלמויות מאופיינות במיקוד רב ויוצרות הליך פיתוח קהילתי של קבוצה אנשי חינוך חוקרת ולומדת, בעוד ההתנסות בתהליכים אלו מהווה לא פחות מכלי חיוני למינוף חשיבה רפלקטיבית וקריאטיבית.

מענקי השתלמויות והחזרי שכר לימוד

קורסים והשתלמויות במסגרת אופק חדש ניתן לבחור מתוך רשימה המפורסמת על-ידי משרד החינוך. רשימה זו כוללת מכללות, מרכזי הכשרה ואוניברסיטאות הפזורות ברחבי ארץ ישראל.

הסכמי העבודה קובעים את התנאים על-פיהם ישנה זכאות להחזר שכר לימוד; כמו כן, נקבעים בהסכמים אלו מענקי השעות למורים העומדים בתנאי ההסכם כולם.

הסכום המקסימאלי לטובת השתתפות בשכר הלימוד: גבוה שכר הלימוד להם נדרשים אקדמאיים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ. עובדי הוראה שאינם מחזיקים בתואר אקדמי, רשאים לבקש החזרים הנוגעים בלימודי תואר ראשון בלבד, בעוד במסגרת רפורמה זו, יהיו עובדי הוראה אלו זכאים להחזרים, גם במידה שמימשו מכסת מענקים בימים עבר, במטרה להעפיל לשלב בו תואר ראשון יהפוך לנחלת עובד ההוראה כולם.

בקשות רלבנטיות להחזרי שכר לימוד ולמענקי שעות יהיו מוגשות על-ידי עובד הוראה קבועים, ואלו העובדים נאמנה בעבודתם משך ארבע שנים רצופות לפחות במוסדות חינוך רשמיים, בבתי מדרוש ו/או במכללות ייעודיות להכשרת עובדי הוראה.