האם תוקפה של פוליסת ביטוח הרכב מבוטל אוטומטית במקרים בהם הרכב מצוי בתהליך מכירה? מי נגד ומי בעד, ומה אומר החוק בנושא – במאמר שלפניכם.

ניגודי אינטרסים

 חברות הביטוח טוענות כי מרגע שנמכר הרכב, תוקפה של פוליסת הביטוח פג באופן אוטומטי. טענה זו מבוססת על כך שתנאי הפוליסה נקבעים בהתאם לזהות הנהג, להיסטוריית הנהיגה שלו ולמאפיינים אישיים נוספים. בשל כך, טוענות חברות הביטוח כי מרגע שהועבר הרכב לאדם אחר, תנאי הפוליסה אינם תקפים והיא מבוטלת באופן מידי. לעומתן, הנהגים המבטחים, שלעתים הנסיבות מנעו מהם להשלים את עסקת המכירה ואת העברת הבעלות, טוענים כי עד שלא הושלמה העסקה יש לראות את פוליסת הביטוח כתקפה.

עמדת השופטים

 קייס נאשף, הרשם הבכיר של בית משפט השלום בתל אביב, אינו מסכים לטענה כי חוזה הביטוח מבוטל אוטומטית מרגע שבוצעה עסקת מכירה, כפי שמשתקף בפסק דין שפסק לאחרונה. לדעתו של נאשף, גם אם הועברה לידי המוכר התמורה המלאה על רכבו, ואפילו אם בוצעה העברת הבעלות, אין להניח אוטומטית כי תוקף פוליסת הביטוח פג מאליו.

פסיקה חדשה

 לאחרונה דן הרשם הבכיר קייס נאשף בתביעה שהוגשה נגד חברת הראל לגבי רכב שהיה מעורב בתאונה, ולטענת התובע היה מבוטח על ידי חברת הראל. חברת הביטוח טענה כי בוצעה עסקת מכירה לרכב טרם אירעה התאונה, וכי אין לראות את הרכב כמבוטח על ידי חברת הביטוח, מכיוון שהפוליסה נערכה בין החברה למוכר ותוקפה פג אוטומטית מרגע שזהות בעל הרכב השתנתה. הרשם הבכיר התרשם כי עסקת המכירה הייתה מורכבת וכללה מספר גורמים, ובשל המורכבות לא ניתן היה להשלים את העברת הבעלות ולהנפיק פוליסת ביטוח חדשה טרם התאונה. לטענת נאשף, בשל הנסיבות המורכבות בהן התבצעה עסקת המכירה, יש לראות את פוליסת הביטוח כתקפה.

סימוכין

 לאחר שבחן את פרטי המקרה, פסק קייס נאשף כי ניתן להבין שאי ביטול הפוליסה על ידי המוכר נעשה תוך מחשבה, ובשל תנאי העסקה המורכבים ולא מתוך התרשלות או חוסר תשומת לב, ולכן יש לראות את הפוליסה כתקפה. כביסוס לפסיקתו הציג הרשם הראשי מצד אחד את עמדתו של ירון אליאס מתוך הספר דיני ביטוח, לפיה זכויות הביטוח הן אישיות ואינן ניתנות להעברה, וכי שינוי זהות המבוטח ללא הסכמת המבטח שומט את הבסיס לתקפות החוזה. מנגד הובאה דעתו של שחר וולר, מספרו ‘חוק חוזה הביטוח תשמ”א – 1981, פירוש לחוקי החוזים’, לפיה אין לראות את הפוליסה כמבוטלת אוטומטית, אלא אם כן המבטחת מוכיחה כי הייתה נמנעת מנימוקים סבירים מלבטח את הקונה, וכי העברת הבעלות מסכנת את הנכס.

מה שבטוח – ביטוח

 חוזי ביטוח הם תחום מורכב, ועל מנת שתכוסה כראוי, יש לפנות למומחים. ביטוח רכב של הפניקס יכסה אותך כנגד תביעות ונזקים ויספק לך הגנה ביטוחית מושלמת. אנו עושים את מיטב המאמצים לספק ללקוחותינו פוליסות ביטוח הולמות, ונציגי החברה ישמחו לעמוד לשירותך בכל עניין, באדיבות ובמקצועיות.