עד לאחרונה, פעלו קופות הגמל בישראל במסלולי השקעה כללים. משמעות של מסלול השקעה כללי, הא שהגוף המנהל הינו גם הקובע את מדיניות ההשקעה, נכסים פיננסיים בקופת הגמל והגדרת החשיפה לסיכון ולמניות בהשקעה.

ההבנה כי אין צרכים זהים לחוסכים בקופות גמל באה עם ההבנה שיש לפתח מסלולים ייחודיים לחוסכים השונים עבור צרכיהם הייחודיים.

אילו מסלולים מוצעים במסגרת של קופת גמל במסלול השקעה ייחודי

לכל בית השקעות עם אפשרות לפתיחת קופת גמל במסלול השקעה ייחודי, ישנם מסלולים ייחודיים, כדוגמת –

  • מסלול מניות – אחזקה ישירה של 70% לפחות, בעוד יתר הנכסים מושקעים באפיקים כגון – פיקדונות שקליים, אגרות חוב צמודות מט”ח, אגרות חוב צמודות שקל, אגרות חוב צמודות מדד
  • מסלול אג”ח – עם השקעה באפיקים שקליים, צמודי מט”ח וצמדי מדד, אג”ח קונצרניות מדורגות, ממשלתיות ופיקדונות שקליים
  • מסלול מדדי – 70% מהנכסים המושקעים באפיקים מדדים מבלי להיחשף למניות
  • מסלול שקלי – 70% בהשקעה באפיקים שקליים מבלי להיחשף למניות
  • מסלולי חשיפה מוגדרת למניות – שלושה מסלולים 20, 30 ו-50%

על מנת להשיג התאמה אישית הולמת עבור העמית, אפשר לשלב מסלולים שונים.

מהו מקדם קצבה מובטחת

מעניין לדעת כי קופות גמל הן במקור קופות חסכון הוניות. על-פי החוקים החדשים, ניתן למשוך את כספי קופת הגמל הצבורים לאחר גיל פרישה בלבד, ורק בצורת קצבה. כספים צבורים ישתחררו עם היציאה לגמלאות ויעברו לקופה המשלמת לקצבה בזמן שחרור הכספים.

הקצבה החודשית לה זכאי אדם הפורש לגמלאות תלויה במספר פרמטרים:

  • גיל ביום הפרישה
  • תוחלת החיים ומינו של הפורש
  • סכום הכסף שנצבר

באופן כללי למדי, גיל העמית, יחד עם תוחלת חיים צפויה, ייקבע את הזמן בו יצופה לקבלת קצבה. דוגמא לכך תהיה שעם תוחלת חיים של 80 שנים וגיל פרישה של 70 שנים, אדם יזדקק (בממוצע) לקצבה במשך 10 שנים – 120 חודשים. יהיה מדובר בסכום הכסף הכללי בקופה חלקי 120 (כך שסכום צבור של 240,000 יעניק לגמלאי סכום חודשי של 2000 ש”ח, משך עשור של שנים).

אין זה סוד שבשנים האחרונות תוחלת החיים עולה. אדם בגיל חמישים כיום יכול לפרוש בגיל שבעים ותוחלת החיים עוד תעלה עד אז, מה שאומר שהסכום התיאורטי שהוא צריך לצבור – עדיף שיהיה גבוה יותר. מהו מקדם קצבה מובטח? קופת גמל במסלול השקעה ייחודי תבטיח מקדם קצבה – שהוא סכום קצבה מסוים לו תתחייב חברת הביטוח כבר היום, כאשר סכום הקצבה נקבע בהתאמה לחישוב תוחלת חיים המקובל כיום, בשילוב עם פקטורים נוספים הנקבעים על-ידי חברת הביטוח.

חיסכון לגיל פרישה כדי להתחיל מגיל צעיר, ולא להמתין לגיל מאוחר ולגלות שהסכום שתספיקו לחסוך יאפשר לכם לקבל סכום חודשי שלא יעלה על 500 שקלים, מיום פרישתכם. עדיף לעשות זאת בתבונה ומראש.